ตั้งศาลพระพรหม มีความเชื่อมาจากอะไร หลักการตั้งศาล

การ ตั้งศาลพระพรหม ถือเป็นอีกหนึ่งศาลที่นิยมตั้งเป็นอย่างมากโดยเชื่อกันว่าจะช่วยเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง และครอบครัว ทำให้กิจการการประกอบธุรกิจมีความก้าวหน้าเจริญรุ่งเรือง

ตั้งศาลพระพรหม มีความเชื่อมาจากอะไร

ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู พระพรหมเป็น 1 ใน 3 มหาเทพ (พระนารายณ์ พระอิศวร และพระพรหม) ที่ถูกเคารพสูงสุด เพราะเป็นผู้สรรค์สร้างสรรพสิ่งในโลก รวมถึงสวรรค์และมนุษย์ โดยพระพรหมมีจุดกำเนิดมาจากคัมภีร์พระเวท  เป็นเทพที่มีพลังแห่งการสร้างสรรค์ สามารถลิขิตชะตาชีวิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎแห่งกรรม มีความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นเทพที่มีความยุติธรรม คุ้มครองคนดี และลงโทษผู้ทำบาป หากผู้ใดศรัทธาพระองค์จะรับฟังคำอธิษฐาน หากผู้ที่บูชาหมั่นทำความดี มีจิตใจโอบอ้อมอารี จะดีรับพรให้มีแต่ความสุข และสมหวัง

รูปลักษณ์ของพระพรหม

พระพรหมจะมี 4 หน้า 4 มือ (บ้างก็ว่ามี 8 มือ) ที่คอห้อยลูกประคำ มีพาหนะเป็นหงส์ อาวุธที่ถือก็ได้แก่ ไม้เท้า หม้อน้ำ คัมภีร์ และดอกบัว นอกจากนี้ยังมีอาวุธอื่น เช่น ธนู หอก กระจก สังข์ ดาบ มีด คทา จักร รวมไปถึงเครื่องดนตรีต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้าง

หลักการ ตั้งศาลพระพรหม

ศาลพระพรหม จะไม่เหมือนการตั้งศาลพระภูมิทั่วไป เพราะในแต่ละวันเทพจะมีการเปลี่ยนรูปแตกต่างออกไป โดยศาลพระพรหม จะนิยมตั้งในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ ส่วนรูปเคารพที่อยู่ในศาลการสร้าง การหล่อรูปปั้นจะต้องมีการกำหนดวันมีการกำหนดฤกษ์ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ฤกษ์ฤคเวทดี ที่เป็นฤกษ์ดีเยี่ยมเพื่อให้มีความศักดิ์สิทธิ์ มีพลังอำนาจ ช่วยปกป้องคุ้มครองสถานที่จากสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ให้โชคลาภแก่ผู้ที่เคารพนับถือ

การ ตั้งศาลพระพรหม ต้องหันหน้าเข้าบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคาร เพราะพลังของเทพที่สูงกว่าวิญญาณจะส่งผลเสียต่อผู้อยู่อาศัย และไม่ควรตั้งไว้ภายในอาคารบ้านเรือนเพราะจะให้โทษมากกว่าให้คุณ การตั้งต้องไม่ให้เงาบ้านทับศาล ไม่ใกล้กับกองขยะ สิ่งสกปรก คูน้ำทิ้งไหลผ่าน หากต้องการนำรูปสักการะมาตั้งที่บ้าน หรือในห้องพระ ต้องตั้งให้อยู่ในระดับต่ำกว่าพระพุทธรูป หรืออยู่ด้านซ้ายของพระพุทธรูป

 การ ตั้งศาลพระพรหม ถือเป็นสิ่งที่คนไทยศรัทธาสืบทอดมายาวนาน ด้วยเชื่อกันว่าพระพรหมจะเสริมความเป็นมงคล บันดาลให้สิ่งที่หวังเป็นจริงได้ แต่อย่างไรก็ตามผู้ที่บูชาขอพรต้องเป็นผู้ที่ประพฤติตนดีงามอยู่ในศีลในธรรมอย่างเคร่งครัด พระพรหมจึงบันดาลสิ่งต่าง ๆ ให้ ยังส่งผลดีต่อตัวเอง และครอบครัวอีกด้วย