วิธีการเลือกใช้หินก่อสร้างถูกประเภท ประหยัดและทนทาน

การเลือกวัสดุก่อสร้าง มีปัจจัยหลาย ๆ อย่าง ที่ต้องคำนึงถึงเสมอ นั่นก็คือเลือกอย่างไรให้ได้วัสดุที่เหมาะสมกับงาน การเลือกหินก็เช่นกัน นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ เพราะหินมีหลายชนิดและมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน การนำมาใช้งานจึงแตกต่างกันไป

หินก่อสร้าง คือ? 

เป็นหินอีกประเภท ที่แตกต่างไปจากหินสวยงามทั่ว ๆ ไป ส่วนใหญ่นำมาใช้ในงานก่อสร้างบ้านเรือน ถนน อาคาร หรือสะพานต่าง ๆ โดยหินประเภทนี้ จะถูกนำมากับผสมปูน เพื่อทำคอนกรีตคุณสมบัติหลัก ๆ จึงต้องทนต่อการขัดสีได้ดี มีความแกร่งสูง ทนต่อแรงกดอัดได้มาก และไม่เสื่อมสภาพง่าย ๆ เมื่อเจอกับสารเคมี 

หิน ที่นิยมใช้กับงานก่อสร้าง มีอะไรบ้าง? 

ประเภทบ้านเรือน สะพาน หรืออาคารต่าง ๆ สามารถแบ่งตามลักษณะ ที่พบกันอยู่บ่อย ๆ ได้ดังนี้ 

1.หินลูกรัง มีลักษณะหยาบ สีน้ำตาลแดง ขนาดค่อนข้างเล็ก และละเอียดมาก นิยมใช้ในงานก่อสร้าง เช่น งานถมที่ หรืองานถมถนนต่าง ๆ 

2.หินคลุก เป็นหินปูน ที่มีขนาดต่างกันมาปะปนอยู่รวมกัน มีหลายเกรดแล้วแต่ความเหมาะสมในการใช้งาน ส่วนใหญ่จึงนิยมนำใช้ถมถนนร่วมกับหินลูกรัง  หรือนำไปทำเป็นอิฐบล็อก  

หินคลุกสามารถแบ่งประเภทได้ 3 ประเภท 

โดยแบ่งจากคุณภาพของหิน หรือเกรดของหิน โดยแต่ละเกรด จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้ และต้นทุนของผู้ใช้ ดังนี้ 

  • หินคลุกA เป็นหินที่มีราคาสูง เพราะจะมีฝุ่นน้อย และเม็ดหินเยอะกว่าเกรดอื่น ๆ ใช้บนงานเทพื้นในส่วนสุดท้าย หรือส่วนบนของพื้นถนน เพื่อทําการบดอัดให้พื้นที่นั้น ๆ มีสภาพแน่น และแข็งแรง โดยที่ฝุ่นจะไม่กระจายตัวเยอะ 
  • หินคลุกB เป็นหินเกรดที่มีเม็ดหินน้อย มีปริมาณเศษหิน และฝุ่นเยอะขึ้น โดยส่วนใหญ่จะนําไปใช้เพื่อลดต้นทุน สามารถนําไปเทพื้นสำหรับจัดสวนที่ไม่มีคนเดิน และยานพาหนะผ่าน
  • หินคลุกC เป็นหินที่มีเกรดที่ตํ่าที่สุด และมีราคาถูกที่สุด จะมีส่วนผสมของดินฝุ่นปนอยู่เยอะ และมีจำนวนเม็ดหินน้อย นิยมนำไปใช้งานเทพื้นในส่วนชั้นล่างสุดของวัตถุดิบอื่น ๆ อีกที 

3.หินกรวด มีเนื้อหยาบ เกิดจากตะกอนเล็กๆ ของหิน กรวด ทราย ถูกกระแสน้ำพัดพามาทับถมรวมกันตามริมแม่น้ำนิยมใช้ในงานก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ใช้สำหรับประดับตกแต่งสวน ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เป็นต้น 

หินสำหรับการก่อสร้างมีด้วยกัน 3 ประเภท ซึ่งมีคุณสมบัติต่างกัน การเลือกใช้หินที่ถูกต้อง เหมาะสมกับงานจะช่วยงานก่อสร้างแข็งแรง ทนทาน สามารถรับน้ำหนักได้ดี และมีอายุการใช้งานที่นาน