โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว ความอันตรายที่อยู่ใกล้ตัว

โรคปอดทะลุ หรือโรคปลอดรั่ว เป็นหนึ่งในโรคที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจจะทำให้ความรุนแรงทวีคูณจนทำให้เสียชีวิตได้ ที่ไม่ได้มาจากความเสี่ยงของปัจจัยรอบตัวเพียงเท่านั้น ซึ่งโรคดังกล่าวเป็นภาวะที่มีลมรั่วออกมาจากถุงลม เข้าไปขังอยู่ในช่องเหยื่อหุ้มปอด ซึ่งลมจะเข้าไปดันทำให้ปอดแฟบ ส่งผลให้หายใจลำบาก มีอาการหอบ และเหนื่อยตามมา

เพราะถ้าหากปริมาณของลมที่มากจนเกินไปก็อาจจะทำให้ขาดออกซิเจน ส่งผลถึงชีวิตได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ผู้ป่วยที่เป็นโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว อาจจะมีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ขึ้นได้ ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อ การอักเสบ การมีของเหลวคั่งในปอด หรือแม้แค่ภาวะน้ำท่วมปอด ซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว ความอันตรายที่อยู่ใกล้ตัวให้มากขึ้นกว่าเดิม

สาเหตุของโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว

โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดทะลุ หนึ่งในโรคร้ายแรง ที่ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง หรือดูแลตัวเองให้ดีพอ อาจจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ที่มีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้มากมาย ซึ่งสาหตุของโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว ที่สามารถเกิดขึ้นได้จะมีดังต่อไปนี้

  • เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น บริเวณหน้าอกได้รับแรกกระแทรกที่รุนแรง หรือการถูกอาวุธ หรือของมีคมแทงบริเวณปอด หรือภาวะที่แรงดันอากาศเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะดำน้ำ หรือแม้การขึ้นไปที่สูงในระดับความสูงที่ร่างกายไม่คุ้นชิน
  • เกิดจากการเจ็บป่วย เช่น เป็นภาวะปอดอุดกั้นเรื้อรัง เป็นโรคมะเร็งปอด เป็นโรคหอบหืด เป็นโรคไอกรด เป็นโรคปอดบวม แม้กระทั่งเป็นโรคถึงลมโป่งพอง
  • เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ทราบสาเหตุ เป็นภาวะที่อันตรายถ้าหากไม่สังเกตความเปลี่ยนแปลง จนนำไปสู่การรักษาไม่ทันเวลา

กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว

โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นมาจากปัจจัยการใช้ชีวิตเป็นหลัก ซึ่งจริงๆ แล้วยังมีกลุ่มเสี่ยงอีกมากมาย เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมตลอดเวลา จะทำให้สามารถรักษาตัวได้ทันท่วงที ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่วมากที่สุดจะมีต่อไปนี้

  • พันธุ์กรรม
  • การสูบบุรี่
  • การใช้เครื่องช่วยหายใจ
  • ผู้ที่มีรูปร่างผอมสูง

จะเห็นได้ว่า โรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่ว เป็นหนึ่งในโรคที่มีความน่ากลัวเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกคนมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ โดยที่ส่วนใหญ่แล้วปัจจัยการใช้ชีวิตอาจจะเป็นปัจจัยหลักให้สามารถเกิดโรคปอดทะลุ หรือโรคปอดรั่วได้ เพราะฉะนั้นการดูแลตัวเอง และเตรียมความพร้อมจึงมีส่วนสำคัญ ถ้าหากมีความผิดปกติให้รับไปพบแพทย์โดยด่วน เพื่อทำการวินิจฉัย และตรวจสอบให้ละเอียด