ความสำคัญของหมู่เลือด

หมู่เลือดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของชีวิต ที่ประกอบไปด้วย เม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือด และเกล็ดเลือด แต่ละองค์ประกอบจะทำหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไป โดยที่เลือดยังคงมีหน้าที่ในการลำเลียงก๊าซออกซิเจน สารอาหาร และโปรตีน เข้าสู่ร่างกาย ซึ่งแต่ละคนก็จะมีหมู่เลือดที่แตกต่างกันออกไป และจะมีคุณลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูความสำคัญของหมู่เลือด ว่าคืออะไร แล้วมีความจำเป็นมากขนาดไหน ตามเรามาดูกันเลย

หมู่เลือดคืออะไร

ทุกคนจะมีเลือดเป็นส่วนช่วยในการไหลเวียนภายในร่างกาย โดยที่แค่ละคนก็จะมีหมู่เลือดที่แตกต่างกันออกไป เกิดขึ้นมาจากตัวกำหนดที่แตกต่างในการกำหนดว่าสามารถรับเลือดทดแทนได้จากใคร และสามารถบริจาค และแบ่งให้กับใครได้บ้าง ซึ่งหมู่เลือดจะสามารถถูกแบ่งออกได้ทั้งหมด 8 หมู่ดังนี้ A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ และ O- โดยที่แอนติเจนเป็นสารก่อภูมิต้านทาน ที่จะมีแอนติเจน A และ B อยู่บนผิว หรือไม่ก็อยู่บนผิวของเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดหมู่เลือดของแค่ละคน

เข้าใจเรื่องของการทดแทนเลือด

หมู่เลือดของแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าใครก็สามารถทดแทนเลือดกันได้ ซึ่งมีแนวทางการให้เลือด หรือทดแทนเลือดอย่างปลอดภัย และประสบความสำเร็จอย่างชัดเจน โดยที่หมู่เลือดของผู้ให้ และผู้รับ จำเป็นที่จะต้องเป็นหมู่เลือดที่สามารถเข้ากันได้ ทดแทนกันได้เท่านั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลร้ายต่างๆ ที่มีโอกาสเกิดขึ้น โดยที่สามารถแบ่งความชัดเจนของการแบ่งหมู่เลือดว่าแบบไหนสามารถทดแทนกับแบบไหนได้บ้างดังต่อไปนี้

  • หมู่เลือดA+ สามารถบริจาคเลือดให้หมู่เลือด A+ และ AB+ เท่านั้น และสามารถรับเลือดได้จากหมู่เลือด A+, A-, O+ และ O- เท่านั้น
  • หมู่เลือดA- สามารถบริจาคเลือดให้หมู่เลือด A+, A-, AB+ และ AB- เท่านั้น และสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด A- และ O- เท่านั้น
  • หมู่เลือดB+ สามารถบริจาคเลือดให้หมู่เลือด B+ และ AB+เท่านั้น และสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด B+, B-, O+ และ O- เท่านั้น
  • หมู่เลือดB- สามารถบริจาคเลือดให้หมู่เลือด B+, B-, AB+, และ AB- เท่านั้น และสามารถรับเลือดจากหมู่เลือด B- and O- เท่านั้น
  • หมู่เลือดAB+ สามารถบริจาคเลือดให้หมู่เลือด AB+เท่านั้น และสามารถรับเลือดจากทุกหมู่เลือด
  • หมู่เลือดAB- สามารถบริจาคเลือดให้หมู่เลือด AB+ และ AB- เท่านั้น และสามารถรับเลือดได้จากหมู่เลือด A-, B-, AB- และ O- เท่านั้น
  • หมู่เลือดO+ สามารถบริจาคเลือดให้หมู่เลือด A+, B+, AB+ และ O+ เท่านั้น และสามารถรับเลือดได้จากหมู่เลือด O+ และ O- เท่านั้น
  • หมู่เลือดO- สามารถบริจาคเลือดให้ทุกหมู่เลือดหรือเรียกกันว่ากลุ่มเลือดของผู้บริจาคได้ทั้งหมด และสามารถรับเลือดได้จากหมู่เลือด O- เท่านั้น

การบริจาจเลือด มีความจำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับความสำคัญของหมู่เลือด เพราะไม่ใช่ว่าใครก็สามารถบริจาค และทดแทนเลือดกันได้ โดยปกติแล้วการบริจาคเลือดนั้นจะมีหลายประเภท ซึ่งควรจะต้องศึกษาให้ดีเสียก่อน โดยการบริการเลือดทั่วไป คือวิธีการบริจาคที่หลายคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีการบริการเลือดแบบอื่นๆ ซึ่งถ้าหากคนที่รับเลือดที่ไม่ได้มาจากหมวดหมู่เลือดเดียวกันก็มีโอกาสที่จะส่งผลโดยตรงต่ออันตรายถึงชีวิตได้นั่นเอง